EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Apollo integrace

Integrace systému Apollo a systému EISS

Společnost EBIS vyvinula pro specifické potřeby vybraných zákazníků nadstavbu nad systém Apollo - Integrovaný zabezpečovací systém EISS (Enterprise Integrated Security System). Nadstavba je plně integrována a doplňuje některé vlastnosti systému Apollo. Zejména se jedná o:

Nadstavba EISS umožňuje vytvořit robustní Enterprise architekturu systémů, jehož srdcem je více nezávislých systémů Apollo. Integrací vzniká unikátní propojení systémů Apollo a EISS, které umožňuje zákazníkům přizpůsobení vlastností systému a funkcí na míru. Tím je dosažena maximální ekonomická efektivita investice. EISS plně podporuje ochranu osobních údajů, čímž zjednodušuje zákazníkovi naplnění požadavků GDPR.

Příklad architektury Enterprise systému Apollo a EISS.

Integrace Apollo a EISS

Integrace Apollo s perimetrickým systémem PERIDECT+

Perimetrický detekční systém PERIDECT+ je určen zejména k ochraně zabezpečené oblasti či objektů před neoprávněným vniknutím osob. Systém je možné instalovat jak na běžné typy oplocení, tak na nestandardní typy oplocení, do vnitřku sloupku plotových konstrukcí a nebo pod povrch např. na pochozí panely.

Poplachové informace ze systému PERIDECT+ jsou v reálném čase přenášeny přes interface přímo do řídicí jednotky systému Apollo. Systém PERIDECT+ je plně kompatibilní se systémem Apollo a EISS.

Výhody systému PERIDECT+:

  • přesné vyhodnocení místa a typu narušení,
  • velmi malá míra falešných poplachů způsobených počasím díky diferenční logice,
  • snadná instalace, opravy a údržba,
  • dlouhá životnost díky absenci mechanických částí,
  • vhodné pro různé druhy plotů,
  • použitelné na většinu typu terénů (rohy, svahy atd.).
Integrace Apollo a PERIDECT+

Více informací o systému PERIDECT+: https://www.sieza.com/cz/produkty/peridect-plus.