EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Testování a zkoušky systémů

Nedílnou součástí procesu komplexní dodávky je ověření úplnosti a funkčnosti předávaného díla. Na základě předem vypracovaných programů zkoušek jsou provedeny individuální zkoušky zařízení, předkomplexní vyzkoušení jednotlivých dílčích funkčních celků a následně komplexní vyzkoušení celého díla. Teprve po úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení je možné předat systém uživateli.

Specifickou oblastí činnosti společnosti je návrh měřicích a testovacích technik a vlastní testování parametrů již existujících systémů fyzické ochrany.


Testování a zkoušky systémů