EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Reference

ČEZ a.s. - Jaderná elektrárna Dukovany
ČEZ a.s. - Jaderná elektrárna Temelín
ČEPS a.s.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Pražská teplárenská a.s.
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Hasičský záchranný sbor Olomouc
Landis+Gyr s.r.o
Policie ČR
Zeppelin CZ s.r.o.
C-Energy Planá s.r.o.
SILON a.s.
Latecoere
RIMOWA CZ spol. s r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
LIWA CZ, s.r.o.
Veletrhy Brno, a.s.
BRISK Tábor a.s.
Zetor TRACTORS, a.s.
SAKO Brno, a.s.
Armáda ČR
Slovenské elektrárne, a.s.
DHL Information Services s.r.o.
a další.

EDU CEPS UJV
ETE CEPS PTAS
RIMOWA
EOP
PCR
DHL