EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Bezpečnostní analýzy a dokumentace

Společnost se od svého vzniku zabývá fyzickou ochranou (FO) jaderných materiálů (JM), jaderných zařízení (JZ) a radioaktivních látek (RAL). Společnost disponuje světovými 2D a 3D modelovacími a simulačními prostředky pro hodnocení účinnosti zabezpečení, analýzu zranitelnosti (identifikaci potenciálních cílů) a hodnocení rizik..

Společnost má dlouhou tradici ve vypracovávání bezpečnostních analýz a dokumentace všech stupňů jak pro sektor jaderné energetiky, tak pro kritickou infrastrukturu i soukromé společnosti. Cílem analýz je návrh účinného a ekonomicky vyváženého zabezpečení. Jsou využívány světově uznávané metody jako ASD (Adversary Sequence Diagram), SAVI (Systematic Analysis of Vulnerability to Intrusion), EASI (Estimate of Adversary Sequence Interruption). Dále nástroj ProEv (Protection Evaluation), který pracuje ve 2D+ prostředí a umožňuje jedinečné hodnocení účinnosti zabezpečení. Pro velmi náročné zákazníky společnost nabízí kompletní analýzu ve 3D s využitím nástroje AVERT.


Bezpečnostní analýzy a dokumentace

Pro hodnocení potenciálních cílů útoku je využíván světově unikátní nástroj TARGI, který byl vyvinut na základě více než 30ti leté praxe v daném oboru. Tyto bezpečnostní analýzy jsou využitelné pro komplexní zařízení v oblasti jaderné energetiky, kritické infrastruktury a pro objekty vyšší důležitosti.

Vypracování analýz provádí pracovníci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s přípravou bezpečnostních dokumentací a analýz a testováním systémů fyzické ochrany. Pracovníci provádí expertní činnost v této oblasti, lektorskou činnost, účastní se mezinárodní výměny zkušeností například v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).


Bezpečnostní analýzy a dokumentace