EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) slouží k ochraně staveb, osob a movitého majetku před škodami způsobenými požárem. Jeho hlavní funkcí je včasná signalizace vzniku požáru a bezprostřední přenos informace o požárním poplachu osobám, které mohou provést účinný zákrok. Pokročilé funkce integrovaného systému zahrnují i usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je pomocí integrovaného přístupového a zabezpečovacího systému možné identifikovat počet osob v zónách a dále pak identifikovat osoby již evakuované.


Požární signalizace