EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Kamerové systémy

V systému komplexního zabezpečení, dohledu a kontroly má kamerový systém (CCTV) významnou funkci. Díky dlouhodobému testování a pravidelným analýzám produktů jsme schopni nabídnout optimální a cenově efektivní řešení v tomto velmi rychle se rozvíjejícím odvětví.

Hodnotu kamerového systému a úroveň zabezpečení lze zvýšit automatickou inteligentní analýzou obrazu z kamer. Detekci vybraných událostí lze provádět automaticky v reálném čase nebo z kamerového záznamu.

Pro specifická prostředí dodáváme specializované video analýzy zaměřené například na detekci předmětu v zóně, rozpoznávání registračních značek, identifikaci osob podle obličeje na základě informací z přístupového systému, detekci neoprávněného průchodu více osob, kontroly předepsaných pracovních pomůcek (např. helma, barva oděvu) a kontrolu dodržování předepsaného chování osob ve vymezených prostorech.

Kamerové systémy