EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EBIS úspěšně implementoval EISS do státní správy

Cílem projektu byla integrace stávajících technologií systému docházky s dotykovými terminály a přístupového systému s RFID. Při realizaci byla zachována veškerá původní technologie, kterou jsme efektivně integrovali. Díky vhodné integraci investor ušetřil nemalé finanční prostředky, které by jinak investoval do výměny celého systému.

Implementace EISS

EBIS úspěšně implementoval integrovaný zabezpečovací systém EISS! Úspěšně jsme nasadili systém EISS u nadnárodní korporátní společnosti působící v oblasti energetiky. Cílem projektu byla integrace stávajících technologií zabezpečovacího a přístupového systému s RFID a biometrickou identifikací a rozšíření stávajícího systému.

EISS Integrovaný zabezpečovací systém

Aktualizovali jsme naše webové stránky (www.ebis.cz/eiss) a přidali nové informace o integrovaném zabezpečovacím systému EISS (Enterprise Integrated Security System). EISS (Enterprise Integrated Security System) je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov.

Docházkový systém EISS Time

V době automatizace a elektroniky se stále řada institucí spoléhá na ruční zpracovávání docházky svých zaměstnanců. Tento proces může být zdlouhavý a nepřesný, zejména při větším počtu zaměstnanců. Významnou přidanou hodnotou docházkového modulu EISS Time je fakt, že je součástí integrovaného systému EISS.