EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.
Již přes 30 let úspěšně vyvíjíme, dodáváme a integrujeme špičková řešení v oblasti zabezpečení významných objektů, zejména v kritické infrastruktuře a v jaderné energetice.

O společnosti


Společnost EBIS se zaměřuje na integraci špičkových řešení v oblasti zabezpečení objektů vysoké důležitosti, zejména v kritické infrastruktuře, průmyslu a jaderné energetice.

Společnost EBIS poskytuje komplexní služby počínaje bezpečnostními analýzami, které navrhnou účinný způsob zabezpečení, typ, rozmístění detekčních a zdržovacích prvků a analyzují jejich celkovou účinnosti a tudíž i cenovou efektivitu.

Na základě analýzy nebo přání a požadavků zákazníka je vypracován projekt v požadovaném stupni projektové dokumentace počínaje projektem pro povolení stavby, konče projektem skutečného provedení. Při komplexních realizacích může být vypracován i implementační projekt či dokumentace v odpovídajícím stupni utajení.

Dále společnost navrhuje a dodává integrované zabezpečovací systémy, jejichž součástí jsou kamerové systémy (CCTV), přístupové systémy (elektronická kontrola vstupu - EKV), požární signalizace, aj. slaboproudé systémy.

Společnost klade velký důraz na dodávky řešení na míru, a proto je výzkum a vývoj unikátních řešení v oblasti zabezpečení její důležitou součástí.

Detailní testování systémů je podstatnou součástí dodávaného zabezpečovacího řešení.

Servis a technická podpora je zajišťována kvalifikovanými pracovníky a je poskytována na základě servisních smluv 24/7.


Zázemí společnosti

Historie

Společnost EBIS vznikla počátkem roku 1992. Jádro pracovního týmu vytvořili přední odborníci Výzkumného střediska Jaderné elektrárny Dukovany, které se již od roku 1981 zabývalo všemi aspekty fyzické ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů. Od počátku existence až do současnosti, je z činnosti firmy patrná orientace na komplexní služby spojené s dodávkami špičkových systémů fyzické ochrany pro objekty zvláštní důležitosti.


Zázemí společnosti

Nejvýznamnějším prvkem stability společnosti jsou vysoce kvalifikovaní a specializovaní dlouhodobí zaměstnanci společnosti.

Společnost má sídlo ve vlastním objektu, který je uzpůsoben potřebám a nárokům, které vyplývají ze zaměření firmy a z požadavků zákazníků na nejvyšší možnou kvalitu dodávek a služeb. V objektu jsou kancelářské prostory, laboratoře, skladovací prostory, prostory pro pořádání prezentací a školení.

Společnost má zaveden výkonný informační systém uzpůsobený nejen pro standartní kancelářskou práci, ale také pro náročnou projekční činnost nebo pro potřeby modelového testování dodávaných systémů.

Ve snaze zajistit maximální kvalitu a rychlost našich dodávek investuje společnost nemalé prostředky do profesního růstu svých pracovníků a do technického vybavení.


Zázemí společnosti