EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Návštěvní systémy

Evidence návštěv je součástí přístupového systému (EKV). Poskytujeme uživatelsky přívětivý systém, který umožňuje evidovat návštěvníka ručně nebo importem údajů pomocí čtečky osobních dokladů. Pro zlehčení práce vrátných systém kontroluje, zda byly řádně vráceny veškeré návštěvní karty ve stanoveném časovém limitu, zda návštěva opustila střeženou oblast včas a dle nastavení automaticky zneplatní kartu v případě uplynutí její platnosti. Je tak zabráněno případnému zneužití karty.