EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Projekce a inženýrské činnosti

Základním předpokladem úspěšné realizace díla je vypracování kvalitní projektové dokumentace. Společnost má v oboru tvorby projektů dlouholeté zkušenosti. Vybraní projektanti jsou autorizovaní pro oblasti působnosti společnosti a splňují podmínky dané příslušnou legislativou. Dodáváme dokumentaci všech stupňů:

  • Dokumentace zadání akce (DZA).
  • Dokumentace pro územní řízení (DUR).
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP).
  • Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Projekce a inženýrské činnosti