EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Pokročilé detekční systémy

Prvotřídní zabezpečení začíná včasnou a spolehlivou detekcí. Využíváme proto nejmodernější technologie, které umožňují detekci v podmínkách a situacích, kde standardní detektory nelze použít nebo jejich použití je neefektivní. Pokročilé detekční technologie jsou založeny na elektromagnetickém záření radiových frekvencí (radary a světelné záření) tzv. Lidar. Tailgate detektory slouží pro detekci neoprávněného vstupu více osob dveřmi nebo prostory. Dalšími pokročilými detektory jsou například termokamery, které lze využít ve specifických prostředích.


Kontrola dodržování předepsaného chování osob.

Pokročilé detekční systémy

Kontrola používání předepsaných ochranných pomůcek.

Pokročilé detekční systémy

Detekce neoprávněného průchodu více osob.

Pokročilé detekční systémy

Identifikace osob podle obličeje v přístupovém systému.

Pokročilé detekční systémy