EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Přístupové systémy

Přístupový systém umožňuje řízení a správu přístupu osob a vjezdu vozidel přes mechanické bariéry (např. dveře, turnikety, brány, závory). Nabízíme komplexní řešení přístupu včetně dodávky mechanických zábranných prostředků.

Dle potřeb zákazníka dodáváme přístupové systémy s unikátními funkcionalitami – např. zvýšeným bezpečnostním režimem. Tato funkce umožňuje okamžitou reakci na změnu bezpečnostní situace a automaticky změní vlastnosti přístupového systému (např. zavede pravidlo vstupu dvou osob do oblastí s potřebou vyšší ochrany, zamezí pohybu návštěv po areálu bez doprovodu, zamezí přístupu osob do vybraných prostor).

Komplexní řešení vstupu a vjezdu do areálů se zvláštní kontrolní procedurou, využívají naše špičkové technologie a zaručují tak vysokou míru bezpečnosti, dodržení kontrolních procedur a plynulost průchodu a průjezdu.

Pokročilé funkce zahrnují usnadnění správy osob opouštějících areál nebo budovu během evakuace, kdy je programové vybavení nainstalované na přenosném PC doplněno o přenosný snímač karet nebo identifikátorů. Tato přenosná zařízení mohou být použita mimo areál v off-line režimu.


Přístupové systémy