EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EISS Integrovaný zabezpečovací systém

EISS - Enterprise Integrated Security System

EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, docházkový a návštěvní systém s plnou integrací požární signalizace, kamerových systémů, klíčového hospodářství, systémů pro ochranu perimetru a s vazbami na ICT systémy a technologie chytrých budov.

Integrovaný zabezpečovací systém EISS

Vlastnosti a přínosy řešení zabezpečení systémem EISS


Modulární a ekonomicky efektivní

Modulární a ekonomicky efektivní

EISS je modulární systém, což umožnuje zákazníkovi využívat jen potřebné moduly. Modularitou je tak maximalizována ekonomická efektivita investice.

Přínosný a užitečný

Přínosný a užitečný

Integrovaný systém EISS umožní snadnou, rychlou a tím pádem ekonomickou správu zabezpečení, přístupu, požární signalizace a dalších subsystémů. EISS pomáhá předcházet provozním komplikacím v podobě ztrát materiálu, výrobních prostředků, informací, datových nosičů a dalších důležitých prvků pro vaši společnost.

Lokální, regionální a enterprise

Lokální, regionální a enterprise

EISS je vhodný pro zabezpečení v jedné lokalitě, v regionu s více geograficky oddělenými objekty až po globální enterprise (multiregionální) systém.

Otevřený a integrovaný

Otevřený a integrovaný

EISS je integrovaný systém, který zastřešuje mnoho různých subsystémů, především zabezpečovacích, docházkových, návštěvních, požárních, evakuačních a dalších. EISS také umožňuje výměnu nebo sdílení dat s dalšími například personálními systémy.

Bezpečný

Bezpečný

EISS podporuje ochranu osobních údajů, čímž zjednodušuje zákazníkovi naplnění požadavků GDPR. EISS chrání data proti potenciálním kybernetickým útokům.

Spolehlivý a robustní

Spolehlivý a robustní

EISS je navržen pro ochranu majetku a osob do prostředí, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost systému, která je dána jeho architekturou a integrací subsystémů a zařízení na nejnižší úrovni.

Účinný

Účinný

EISS je navrhován na základě bezpečnostních analýz našich specialistů tak, aby systém v rámci projektu poskytoval účinné a cenově efektivní zabezpečení proti potenciálnímu narušiteli.

Flexibilní

Flexibilní

EISS umožňuje přizpůsobení funkcí, vlastností a vzhledu systému pro potřeby specifického projektu.


Co Vám EISS nabízí

 • Komplexní řízení zabezpečení, přístupu a facility managementu.
 • Řízení, ovládání a správu zabezpečovací signalizace (PZTS, EZS), která zahrnuje:
  • Tradiční detekční komunikační prvky PZTS.
  • Perimetrickou ochranu plotovým detekčním systémem.
  • Volumetrickou ochranu LIDARy, RADARy, nebo inteligentní analýzou videa (VCA).
 • Řízení, ovládání a správu elektronické kontroly vstupu (EKV).
 • Řízení, ovládání a správu kamerového systému (CCTV).
 • Řízení, ovládání a správu klíčového hospodářství, které zahrnuje i přístup ke klíčům, které vždy doplňují přístupový systém.
 • Správu a kontrolu docházky.
 • Řízení a management návštěv.
 • Nástroje pro řízení evakuace.
 • Dohled a kontrolu požární signalizace.