EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Docházkové systémy

Docházkový systém je určen pro automatizovaný sběr docházkových dat. Ze záznamů o průchodech se automaticky sestavuje docházkový lístek, kdy finálním výstupem je měsíční výkaz odpracované doby zaměstnance, který je po případných ručních korekcích a schválení odpovědnou osobou odeslán ke zpracování mezd. Dodávané řešení spolupracuje s libovolným mzdovým programem, který podporuje import/export docházkových dat. Pokročilé funkce zahrnují například možnost hromadného zadávání akcí u všech zaměstnanců nebo vybraných středisek, podpora virtuálních středisek nebo seskupování zaměstnanců, individuální přidělení průchodového snímače dle osob (např. odlišný vstup managementu a pracovníků).


Docházkové systémy