EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Apollo integrovaný systém

Řešení Apollo nabízí plnou integraci zabezpečovacího subsystému, subsystému kontroly vstupu, CCTV, obchůzkového a dalších subsystémů.

Apollo poskytuje kompletní správu zabezpečení a dohled nad chráněným objektem. Klíčovou předností systému Apollo je možnost integrace široké škály subsystémů různých výrobců a spolehlivě je ovládat, provádět automatické vazby mezi nimi a monitorovat je v uživatelsky přívětivém grafickém rozhraní.

Integrované řešení Apollo má modulární strukturu a proto je možné systém využívat od jednoduchých až po rozsáhlé autonomní regionální systémy a autonomní lokální subsystémy.

Hardwarový základ systému Apollo tvoří:

  • řídicí jednotka, která je volena dle velikosti systémového řešení,
  • interface pro připojení přístupových snímačů a dalších přístupových zařízení,
  • inteligentní smyčkové koncentrátory pro připojení alarmových vstupů a výstupů,

V rámci systému je možné využít neomezený počet řídicích jednotek, snímačů, poplachových interfejsů. Řídicí jednotky a přístupové interfejsy mají vlastní paměť a umožňují autonomní provoz.

Systém podporuje snímače identifikačních karet různých technologií a výstupních formátů a také snímače biometrických údajů (Suprema, Bioscrypt, Schlage HandKey, ID3D, aj.).

Řešení Apollo umožňuje připojit dotykové ovládací a indikační panely, stavové indikační panely, a panely pro ovládání výtahů.

Systém umožňuje připojit zařízení od jiných výrobců prostřednictvím OPC rozhraní (vazba na systémy pro řízení technologie budov, požární poplachové systémy).

  Datasheet ASP-4 (PDF)
  Datasheet AAN-100 (PDF)
  Datasheet AIO-168 (PDF)
  Datasheet AIO-16 (PDF)
  Datasheet AIM-4 (PDF)
  Datasheet AIM-2 (PDF)

Programové vybavení APACS

Správa a dohled nad systémem je prováděna v reálném čase v programovém vybavení APACS. Software APACS je výsledkem zkušeností a dlouhodobého vývoje odborníků z oblasti zabezpečení z celého světa. Je použit na nejpřísněji střežených místech po celém světě, jako jsou jaderné elektrárny, ropný a plynárenský průmysl a vojenská zařízení.

APACS je ergonomický software, který umožňuje operátorům efektivní řízení událostí. Grafické mapy poskytují vizuální zobrazení událostí na uživatelsky definovaných mapách pomocí uživatelský volitelných ikon a zobrazení. Systém je možné operovat s využitím zobrazení v mapách, stavových stromech a nebo tabulkových přehledných výpisech, které zobrazí uživatelsky definované události podle potřeb zákazníka.

Automatizované funkce v subsystémech umožňují provázat události a reakce systému tak, že je zajištěno rychlé a přesné vyhodnocení poplachu. Systém umožňuje automatizované řízení CCTV podle událostí. Plná integrace CCTV zajišťuje flexibilitu pro uživatele a cenovou účinnost řešení – Geutebrück, Salient Systems, Panasonic, Bosch, Samsung, HikVision aj.

APACS nabízí široké možnosti nastavení přístupových oprávnění osobám, zobrazení obsazenosti zón, lokální i globální antipassback.

Díky své modulárnosti nabízí APACS flexibilní řešení od malých instalací až po rozsáhlé systémy.

Systém je členěn do programových modulů podle funkce:

  • Poplachový modul (prezentace událostí, ovládání zařízení operátorem).
  • Konfigurační modul (konfigurace systému).
  • Správa držitelů a karet (správa uživatelů, oprávnění).
  • Modul pro vytváření výstupních sestav (uživatelsky volitelné reporty).
  • Napojení na systémy jako je elektronická požární signalizace, osvětlení, perimetrický systém aj.

Přístup do APACSu je možný z klientských stanic, kde je systém nainstalovaný. Vybrané funkce je možné ovládat i přes klasický webový prohlížeč na PC nebo na mobilním zařízení, bez potřeby instalace softwaru. Samozřejmostí je české uživatelské prostředí.

  Datasheet APACS (PDF)