EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EISS Uživatelské moduly

EISS moduly

EISS je modulární systém a je tedy možné využít jen potřebné části systému dle potřeb zákazníka. Systém EISS se skládá z:

  • EISS serveru, který řídí systém,
  • uživatelských modulů, které umožňují ovládání a řízení systému,
  • interfejsů, které připojují subsystémy a jednotlivá zařízení.

EISS Server zajišťuje komunikaci v systému. V každém systému musí být alespoň jeden server. Využitím dalších serverů lze budovat rozsáhlé enterprise (multiregionální) systémy. Společně s EISS Serverem je dodáván modul EISS Config, který slouží pro konfiguraci systému a modul EISS Tools, který slouží pro diagnostiku.

Uživatelské moduly EISS jsou volitelné v závislosti na potřebách zákazníka a poskytují funkční připojení jednotlivých subsystémů, interfejsů a zařízení.

EISS Event

EISS Event

prezentuje poplachové, přístupové a další události a data ze systému. Modul umožňuje ovládání celého systému a řízení událostí zejména subsystému zabezpečovací signalizace, přístupového systému, požární signalizace a dalších. EISS Event je určen pro operátora systému.

EISS Card

EISS Card

slouží pro správu uživatelů, identifikačních karet, čipů, biometrických vzorků a uživatelských oprávnění. EISS zajišťuje distribuci dat z modulu EISS Card do jednotlivých subsystémů nebo zařízení včetně biometrických snímačů. EISS Card je vybaven řadou nástrojů pro rychlou a efektivní správu systému, např. hromadné úpravy, vyplňování dat čtečkou osobních dokladů, přímé pořizování fotografií osob, biometrických vzorků a tisk identifikačních karet. EISS Card je určen pro administrátora systému.

EISS Report

EISS Report

umožňuje pokročilé prohlížení historie událostí v systému, činnosti operátorů a správců systému. EISS Report prezentuje výpis historie v definovaném časovém okně z vybraných zařízení. Modul je navržen s ohledem na ergonomii, což umožňuje snadno a rychle získat i velmi detailní informace ze systému. EISS Report je určen pro administrátora a operátora systému.

EISS Time

EISS Time

poskytuje přehled o docházce zaměstnanců a zaznamenává odpracovanou dobu. Data jsou přenášena do libovolného personálního nebo mzdového systému pro další zpracování. EISS Time je navržen dle platné legislativy ČR. EISS Time je určen pro všechny uživatele systému, poskytuje přehled o jejich docházce a umožňuje kontrolovanou editaci docházkových dat. EISS Time je navržen jako webová aplikace, aby byla snadno dostupná pro každého uživatele pomocí webového prohlížeče.

  Datasheet EISS Time (PDF)
EISS Visit

EISS Visit

slouží pro evidenci návštěv. Vyplnění informací o návštěvě může být značně urychleno pomocí čtečky osobních dokladů. EISS Visit zajišťuje aktivaci přístupové karty, která umožní návštěvě vstup přes dveře a mechanické bariéry řízené přístupovým systémem. Spárování dat přístupového systému s informacemi o návštěvě umožní 100% kontrolu pohybu návštěv.

EISS Evac

EISS Evac

je modul pro podporu a kontrolu evakuace budov. Tento modul je provozován na přenosném PC, které se v případě evakuace přemístí na shromaždiště osob. Evakuované osoby se pomocí přístupové karty nebo jména zaevidují jako evakuované. Zasahující složky tak mají přehled o počtu osob, které zůstavají v objektu. Díky těmto informacím mohou být zachráněny lidské životy.

EISS Entry

EISS Entry

zajistí řízení a evidenci vjezdu vozidel a poskytují obecná, flexibilní i na míru přizpůsobená řešení vjezdových procedur a kontrol. Součástí vjezdu mohou být závory, brány, blokovače, semafory, skenery podvozků vozidel, čtení RZ vozidel, čtečky identifikačních karet a dokladů.