EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EISS Integrace

EISS je integrovaný systém, který zastřešuje mnoho různých subsystémů, především zabezpečovacích, přístupových, docházkových, návštěvních, požárních, evakuačních a dalších. EISS také umožňuje výměnu nebo sdílení dat s dalšími například personálními systémy. Zde je výčet zařízení a subsystémů, které EISS integruje.


Zabezpečovací signalizace PZTS

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém - PZTS (dříve Elektronická Zabezpečovací Signalizace - EZS) detekuje potenciální narušení pomocí čidel, informace přenáší, přehledně zobrazuje události v dané lokalitě nebo vzdáleně, a díky integraci se systémem CCTV pomáhá účinně vyhodnotit příčinu poplachu.

Přístupový systém

Přístupový systém

Přístupový systém (nebo také elektronická kontrola vstupu - EKV) definuje pravidla a řídí vstup autorizovaných osob a vjezd vozidel. Přístupový systém může řídit dveře, turnikety nebo brány. EISS integruje biometrickou identifikaci, klíčove hospodářství, návštěvní systém a další podpůrné systémy pro kontrolu přístupu.

Kamerový systém

Kamerový systém (CCTV)

Kamerový systém umožňuje sledovat živé a zaznamenané video, reagovat na události v systému, sledovat poplachy vyvoláním prepozic nebo trasovat objekty pomocí inteligentní video analýzy.

Inteligentní video

Inteligentní video

Inteligentní analýza videa EISS podporuje inteligentní analýzu videa. Základními funkcemi jsou rozpoznávání a trasování objektů, čtení RZ vozidel, detekce osob a určení směru jejich pohybu a další.

Docházkový systém

Docházkový systém

Modul EISS Time vyhodnocuje docházku zaměstnanců a nabízí výměnu dat s personálními systémy. EISS podporuje docházkové terminály určené pro vnitřní i venkovní prostředí.

Návštěvní systém

Návštěvní systém

Modul EISS Visit eviduje informace o návštěvách, garanta za návštěvu a díky vazbě na přístupový systém i pohyb osob. Skener dokladů urychluje administraci návštěv.

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana

Perimetrická ochrana EISS integruje různé technologie ochrany perimetru střeženého prostoru. Perimetrický detekční systém, který je součástí zabezpečovací signalizace (PZTS), vyhodnotí narušení a v reálném čase ho prezentuje vzdáleně nebo lokálně.

Objemová detekce

Objemová detekce

Objemová a venkovní detekce LIDARy, Radary a termovizní systémy poskytují spolehlivou a ekonomicky efektivní objemovou a perimetrickou ochranu pláště budovy, perimetru areálu nebo vnitřních ploch s důležitými předměty. Objemová detekce je součástí zabezpečovací signalizace (PZTS).

Biometrická identifikace

Biometrická identifikace

Systém EISS a jeho přístupový systém integrují biometrické snímače, umožňují řízení přístupu na základě biometrických charakteristik osob a zajišťují správu a distribuci biometrických vzorků do snímačů. Biometrická identifikace je součástí přístupového systému.

Klíčové a předmětové hospodářství

Klíčové a předmětové hospodářství

Klíčové a předmětové depozity spravují, evidují a zabezpečují klíče a předměty. V kombinaci s přístupovým systémem je zajištěno komplexní řízení vstupu osob.

Více informací najdete na této stránce, která je věnována klíčovému a předmětovému hospodářství a popisuje případy využití.Požární signalizace

Požární signalizace

EISS umožňuje prezentaci událostí z požární signalizace. Díky tomu je možné použít EISS pro zabezpečení i požární signalizaci a tím zefektivnit facility management.

Evakuace

Podpora evakuace

Modul EISS Evac podporuje řízení evakuace. Informace o (ne)evakuovaných osobách mohou být použity pro lokalizování osob a záchranu lidských životů.

Systémy komplexního řízení vjezdu

Systémy komplexního řízení vjezdu

EISS a integrované susbsystémy zajistí řízení a evidenci vjezdu vozidel a poskytují obecná, flexibilní i na míru přizpůsobená řešení vjezdových procedur a kontrol. Součástí vjezdu mohou být závory, brány, blokovače, semafory, skenery podvozků vozidel, čtení RZ vozidel, čtečky identifikačních karet, biometrických rysů a dokladů. Vjezd a tyto jeho součásti jsou řízeny modulem EISS Entry.

Systémy komplexního řízení vstupu

Systémy komplexního řízení vstupu

Vstupní vrátnice může být řízena a spravována systémem EISS. Vrátnice může obsahovat turnikety řízené přístupovým systémem s možností biometrické identifikace, docházkové terminály, interkom, evidenci návštěv a další zařízení, které obsluhuje EISS. EISS nabízí i špičkové řešení pro vysoké a ergonomicky ovládáné zabezpečení vstupu.