Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.
 • KeyWatcher
 • SmartKey Locker
 • KeyBank
 • AssetWatcher
 • Klíčový depozit KeyWatcher je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů a menších předmětů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • Předmětový depozit SmartKey Locker je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu předmětů, například notebooků, zbraní, vysílaček, cenností, dokladů.

  Morse Watchmans Logo
 • Klíčový depozit KeyBank je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů, hesel a kódů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • AssetWatcher je řešení pro úschovu a komplexní správu a RFID identifikaci vložených předmětů například telefonů, tabletů, zbraní a jiných cenností, s USB nabíječkou v každé schránce.

  Morse Watchmans Logo

Integrace a oblasti použití

Výhody integrace klíčového hospodářství a přístupového systému

Klíčové depozity umožňují efektivní a ekonomickou správu klíčového hospodářství. Jsou nasazovány pro zvýšení zabezpečení, zejména kontrolu pohybu klíče, minimalizaci rizika ztráty klíče a mnoho dalších provozně ekonomických výhod.

Elektronické přístupové systémy jsou dnes běžně využívány pro kontrolu vstupu osob. Dveře vybavené přístupovým systémem jsou obvykle osazeny zámkem s klíčovou vložkou nebo jiným mechanismem, který umožní otevření klíčem.

Přístupový systém a klíčové hospodářství se z hlediska přístupu do chráněných prostor vzájemně doplňují a mají řadu obdobných vlastností. Integrace těchto dvou systémů přináší nejenom ekonomické a provozní výhody, ale v mnoha ohledech zvyšují zabezpečení. Níže jsou uvedeny hlavní výhody integrace klíčového hospodářství a přístupového systému.

Ekonomické výhody

 • Využívání jednoho integrovaného systému místo dvou samostatných systémů a z toho vyplývající snížení nákladů na pořízení, servis, údržbu, provoz a školení obsluhy.
 • Snížení administrativní zátěže při správě klíčů, karet a dalších identifikátorů. Integrace umožní jednotnou správu uživatelů a jejich oprávnění v jednom systému namísto dvou systémů. Výhodou je také konzistence údajů o osobách, klíčích, identifikátorech a přístupových oprávněních. Praxe ukazuje, že zajištění konzistence dat mezi nezávislými systémy je problematická a časově náročná.
 • Snížení nákladů na obsluhu – správa přístupu a oprávnění je zefektivněna tím, že přidělení oprávnění pro přístupový systém i klíče je prováděno v jednom integrovaném systému, dohledávání údajů a další operace jsou výrazně urychleny při použití integrovaného systému.
 • Minimalizace rizika ztrát klíčů a tím snížení nákladů spojených s výměnou klíčů zejména systému generálního klíče, klíčů od vozidel apod. Přístupový systém může zamezit osobám odchod z objektu, pokud nejsou vráceny klíče. Tím se minimalizuje vynášení klíčů mimo objekt a snižuje se tím riziko ztráty, ale i případných provozních nákladů v případě, že by klíč nebyl dostupný.

Zvýšení zabezpečení a provozně procesní přínosy

 • Rovnocenný přístup k řízení přístupových oprávnění a přístupu ke klíčům.
 • Společné reportování událostí z přístupového systému a klíčového hospodářství umožní velmi rychle a snadno získat potřebné informace o pohybu osob, klíčů, vstupech, přítomnosti osob a dát je do potřebných souvislostí.
 • Snadný a rychlý audit přístupových oprávnění v přístupovém systému a klíčovém hospodářství.
 • Přehled o přístupech/vyjmutí a vrácení klíče v reálném čase a v jenom systému.
 • Možnost provázání klíčového hospodářství a přístupového systému například tak, že osobě není povolen odchod z pracoviště, pokud má vypůjčený klíč.
 • Snížení rizika zneužití klíče nebo ztrátě klíče mimo objekt.
 • Evidence a možnost zhodnocení využívání přístupového systému a klíčů.
 • Omezení přístupu do prostor na specifickou dobu s využitím klíče obdobně jako karty nebo jiného identifikátoru.

Přístupový systém a klíčové hospodářství integruje systém EISS. EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový, docházkový, návštěvní systém s integrací klíčového a předmětového hospodářství a s vazbou na požární signalizaci a další systémy chytrých budov.Oblasti použití

Klíčové a předmětové hospodářství je možné využít v mnoha různých oblastech k mnoha různým účelům.
Zkušenosti s nasazením depozitů jsme využili k tomu, abychom pro jednotlivé oblasti přiblížili možné využití.


My používáme Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.