EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.
 • KeyWatcher
 • SmartKey Locker
 • KeyBank
 • AssetWatcher
 • Klíčový depozit KeyWatcher je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů a menších předmětů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • Předmětový depozit SmartKey Locker je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu předmětů, například notebooků, zbraní, vysílaček, cenností, dokladů.

  Morse Watchmans Logo
 • Klíčový depozit KeyBank je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů, hesel a kódů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • AssetWatcher je řešení pro úschovu a komplexní správu a RFID identifikaci vložených předmětů například telefonů, tabletů, zbraní a jiných cenností, s USB nabíječkou v každé schránce.

  Morse Watchmans Logo

Integrace a oblasti použití

Výhody integrace klíčového hospodářství a přístupového systému

Klíčové depozity umožňují efektivní a ekonomickou správu klíčového hospodářství. Jsou nasazovány pro zvýšení zabezpečení, zejména kontrolu pohybu klíče, minimalizaci rizika ztráty klíče a mnoho dalších provozně ekonomických výhod.

Elektronické přístupové systémy jsou dnes běžně využívány pro kontrolu vstupu osob. Dveře vybavené přístupovým systémem jsou obvykle osazeny zámkem s klíčovou vložkou nebo jiným mechanismem, který umožní otevření klíčem.

Přístupový systém a klíčové hospodářství se z hlediska přístupu do chráněných prostor vzájemně doplňují a mají řadu obdobných vlastností. Integrace těchto dvou systémů přináší nejenom ekonomické a provozní výhody, ale v mnoha ohledech zvyšují zabezpečení. Níže jsou uvedeny hlavní výhody integrace klíčového hospodářství a přístupového systému.

Ekonomické výhody

 • Využívání jednoho integrovaného systému místo dvou samostatných systémů a z toho vyplývající snížení nákladů na pořízení, servis, údržbu, provoz a školení obsluhy.
 • Snížení administrativní zátěže při správě klíčů, karet a dalších identifikátorů. Integrace umožní jednotnou správu uživatelů a jejich oprávnění v jednom systému namísto dvou systémů. Výhodou je také konzistence údajů o osobách, klíčích, identifikátorech a přístupových oprávněních. Praxe ukazuje, že zajištění konzistence dat mezi nezávislými systémy je problematická a časově náročná.
 • Snížení nákladů na obsluhu – správa přístupu a oprávnění je zefektivněna tím, že přidělení oprávnění pro přístupový systém i klíče je prováděno v jednom integrovaném systému, dohledávání údajů a další operace jsou výrazně urychleny při použití integrovaného systému.
 • Minimalizace rizika ztrát klíčů a tím snížení nákladů spojených s výměnou klíčů zejména systému generálního klíče, klíčů od vozidel apod. Přístupový systém může zamezit osobám odchod z objektu, pokud nejsou vráceny klíče. Tím se minimalizuje vynášení klíčů mimo objekt a snižuje se tím riziko ztráty, ale i případných provozních nákladů v případě, že by klíč nebyl dostupný.

Zvýšení zabezpečení a provozně procesní přínosy

 • Rovnocenný přístup k řízení přístupových oprávnění a přístupu ke klíčům.
 • Společné reportování událostí z přístupového systému a klíčového hospodářství umožní velmi rychle a snadno získat potřebné informace o pohybu osob, klíčů, vstupech, přítomnosti osob a dát je do potřebných souvislostí.
 • Snadný a rychlý audit přístupových oprávnění v přístupovém systému a klíčovém hospodářství.
 • Přehled o přístupech/vyjmutí a vrácení klíče v reálném čase a v jenom systému.
 • Možnost provázání klíčového hospodářství a přístupového systému například tak, že osobě není povolen odchod z pracoviště, pokud má vypůjčený klíč.
 • Snížení rizika zneužití klíče nebo ztrátě klíče mimo objekt.
 • Evidence a možnost zhodnocení využívání přístupového systému a klíčů.
 • Omezení přístupu do prostor na specifickou dobu s využitím klíče obdobně jako karty nebo jiného identifikátoru.

Přístupový systém a klíčové hospodářství integruje systém EISS. EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový, docházkový, návštěvní systém s integrací klíčového a předmětového hospodářství a s vazbou na požární signalizaci a další systémy chytrých budov.Oblasti použití

Klíčové a předmětové hospodářství je možné využít v mnoha různých oblastech k mnoha různým účelům.
Zkušenosti s nasazením depozitů jsme využili k tomu, abychom pro jednotlivé oblasti přiblížili možné využití.