EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.
 • KeyWatcher
 • SmartKey Locker
 • KeyBank
 • AssetWatcher
 • Klíčový depozit KeyWatcher je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů a menších předmětů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • Předmětový depozit SmartKey Locker je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu předmětů, například notebooků, zbraní, vysílaček, cenností, dokladů.

  Morse Watchmans Logo
 • Klíčový depozit KeyBank je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů, hesel a kódů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • AssetWatcher je řešení pro úschovu a komplexní správu a RFID identifikaci vložených předmětů například telefonů, tabletů, zbraní a jiných cenností, s USB nabíječkou v každé schránce.

  Morse Watchmans Logo

Klíčové a předmětové hospodářství

Systémy klíčového a předmětového hospodářství zajišťují úschovu, správu a řízení přístupu ke klíčům a předmětům. Systémy mohou sloužit jako jednoduchý přístupový systém. V případě, že nejsou pro vstup osob do objektů využívány pouze klíče, mohou systémy klíčového a předmětového hospodářství rozšiřovat stávající elektronické přístupové systémy a napomáhat tak k vytěsnění bezpečnostní mezery v případě nekontrolovaného přístupu osob ke klíčům a předmětům.

Klíčové a předmětové depozity od společnosti Morse Watchmans, předního světového výrobce, poskytují patentované, modulární a integrovatelné řešení s vyspělými bezpečnostními prvky.

Společnost EBIS, spol. s r.o. je certifikovaným distributorem pro prodej, správu a údržbu klíčových a předmětových depozitů společnosti Morse Watchmans v České republice.


Přínosy klíčových a předmětových depozitů

Dostupnost a evidence klíčůDostupnost a evidence klíčů, předmětů, hesel, kódů a karet v režimu 24/7.

Zvýšení úrovně zabezpečeníZvýšení úrovně zabezpečení, zamezení neoprávněného vstupu a prevence krádeží majetku, dat a cenných předmětů v objektech.

Snížení nákladůSnížení nákladů na výdej a evidenci klíčů, prevence ztráty klíčů.

Změny a úprava přístupuOnline změny a úprava přístupu ke klíčům a předmětům.

Řízení a správa vozového parku.Řízení a správa vozového parku (fleet management).

Rezervace klíčůRezervace klíčů (místností, vozidel) a předmětů na určitou dobu pro vybrané uživatele.

Správa a řízení přístupuErgonomická správa a řízení přístupu ke klíčům a předmětům pomocí dotykového displeje, počítače nebo telefonu.

NotifikaceNotifikace v případě nestandardních nebo definovaných událostí, pohybu předmětů, nevrácení ve stanoveném čase.


Snížení nákladů

 • Prevence ztráty klíčů a nákladů spojených s výměnou klíčů a zámků (zejména v systému generálního klíče).
 • Přenesení nákladů se ztraceným klíčem na odpovědnou osobu.
 • Zamezení neoprávněného přístupu do objektů či prostor (prevence krádeže, poškození majetku).
 • Redukce nákladů na evidenci, vydávání a správu klíčů či předmětů.
 • Při nestandardních situacích zajišťuje dostupné a monitorované vydání hesel a kódů (k serverům), datových nosičů s informacemi (osobní údaje), a tak snížení nákladů spojených s nedostupností prostředků nebo osob.
 • Při nestandardních situacích dostupnost a monitorované vydání předmětů (hard disků, léků, dokladů od vozidel).

Zvýšení zabezpečení

 • Elektronická evidence a kontrola výdeje uložených klíčů a předmětů v režimu 24/7 (generální klíče, přihlašovací údaje administrátorů a hesla, datové nosiče).
 • Zamezí nekontrolovatelnému pohybu klíčů a předmětů.
 • Klíčové hospodářství doplňuje systém elektronické kontroly vstupu (EKV). Obvykle všechny dveře mají zámek a snímače karet jsou instalovány selektivně. EKV se dá často “obejít” klíčem, a tak vzniká bezpečnostní mezera, kterou klíčové hospodářství efektivně redukuje.
 • Podpora naplnění požadavků GDPR a ČSN ISO/IEC 27000, Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb., Zákona o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb.
 • Zamezení zneužití klíčů možným vnitřním útočníkem (pravidlo 2 i 3 osob pro vyzvedávání důležitých klíčů a signalizace při vyjmutí klíče pod nátlakem).

Přehled produktů

KeyWatcher

KeyWatcher

Správa klíčů, karet, předmětů, hesel a kódů.

SmartKeyLocker

SmartKeyLocker

Správa malých předmětů.

KeyBank

KeyBank

Správa klíčů, hesel a kódů.

AssetWatcher

AssetWatcher

Správa předmětů s RFID identifikací.


Klíčový management umožňuje:

 • Bezpečně uložit libovolné množství klíčů a předmětů.
 • Vydat klíč nebo předmět pouze oprávněným uživatelům.
 • Vědět u koho se nachází každý jednotlivý klíč nebo předmět.
 • Najít libovolný klíč nebo předmět v depozitu.
 • Snadno zjistit, kdo klíč nebo předmět vrátil pozdě nebo nevrátil.
 • Rezervaci jednotlivých klíčů a předmětů na určité období.
 • Automatické detailní reporty o pohybu klíčů nebo předmětů.

Oblasti využití:

Průmyslové a výrobní objekty
Administrativní korporátní centra
Dohledová a datová centra
Vládní a vojenská zařízení
Městské a krajské úřady
Zdravotnictví a farmacie
Výzkumné instituce a školy
Multifukční budovy a centra
Prodejci automobilů
Správy vozového parku
Hotely a rekreační resorty
Herny a kasina
Realitní společnosti
Sportovní areály
Obchodní centra
Finanční instituce
Muzea

Více informací o využití najdete zde: Reference a případové studie


Společné vlastnosti klíčových a předmětových depozitů

Bezpečnost

Bezpečnost

Depozity umožňují definovat přístup uživatelů k jednotlivým klíčům s využitím několika způsobů autentizace uživatele a jejich kombinace:

 • uživatelského jména a PIN kódu,
 • identifikační karty různých standardů (MIFARE, DesFire, HID, EM),
 • otisku prstu a dalších technologií.

Při autentizaci lze vyžadovat současně 2 nebo 3 osoby, aby se zabránilo zneužití vnitřním útočníkem.

Depozit detekuje násilné otevření dveří depozitu, neautorizované vyjmutí klíče, otevření schránky a ztrátu napájení a komunikace.


Robustní mechanické provedení

Robustní mechanické provedení

Skříň depozitu je navržena tak, aby odolávala i velmi hrubým pokusům o násilné vniknutí. Mechanické části jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů a celá konstrukce je navržena tak, aby znesnadnila jakoukoli neoprávněnou manipulaci. Vysoce bezpečný mechanický zámek je odolný proti vyhmatání i bumpingu. Při pokusu o neoprávněný zásah do systému je spuštěn buď akustický alarm, tichý alarm, tísňový alarm nebo jiný nouzový signál. Zvukový alarm je integrován do zařízení KeyWatcher a může být snadno propojen s dalším zabezpečovacím zařízením.

Ergonomické ovládání

Ergonomické ovládání

Depozity se snadno ovládají pomocí kvalitního barevného 7‘‘ dotykového displeje. Přihlášení oprávněného uživatele, otevření skříňky a uvolnění příslušného klíče probíhá díky vizuálním a akustickým signálům intuitivně a rychle. Vzdálený přístup pro administrátory z PC je možný pomocí software TrueTouch s uživatelsky přívětivým a logicky rozvrženým rozhraním.

Software TrueTouch provádí automatickou synchronizaci událostí v připojených depozitech, umožňuje tvorbu profilů pro jednodušší správu uživatelů a jejich oprávnění. V softwaru je možné vytvářet reporty o využívání klíčů, jejich stavu a další uživatelsky volitelné reporty.


Integrace

Integrace

Depozity je možné integrovat s dalšími systémy např. přístupovými, zabezpečovacími, aj. Depozity mají standardní LAN rozhraní, ale také další komunikační porty (USB a RS232) pro přímé připojení k tiskárnám nebo jiným zařízením.

Depozity jsou plně integrovány se systémem EISS (Integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov.)

Data je možné do systému nahrát z jiného systému, a tak využít stávající databáze uživatelů např. v přístupových systémech.


Přístup do depozitu

Přístup do depozitu

Přístup do depozitu lze nastavit dle:

 • přístupových oprávnění uživatele nebo skupin uživatelů,
 • klíče nebo skupin klíčů,
 • času a data, včetně rozvrhů a opakování a rezervačního systému.

Systém umožňuje administrátorovi definovat správce jednotlivých lokalit.


Autonomní režim

Autonomní režim

Depozity jsou napájeny 230 V/50 Hz a jsou vybaveny akumulátorem, který při výpadku energie udrží systém v autonomním provozu po dobu až 48 hodin. Zároveň je systém schopen pracovat s poslední uloženou databází v běžném provozu vydávání a vracení klíčů/předmětů v případě výpadku komunikačních sítí.

My používáme Cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.