EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.
 • KeyWatcher
 • SmartKey Locker
 • KeyBank
 • AssetWatcher
 • Klíčový depozit KeyWatcher je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů a menších předmětů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • Předmětový depozit SmartKey Locker je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu předmětů, například notebooků, zbraní, vysílaček, cenností, dokladů.

  Morse Watchmans Logo
 • Klíčový depozit KeyBank je patentované, modulární řešení pro úschovu, řízení a správu klíčů, hesel a kódů s dotykovým displejem a vyspělými bezpečnostními prvky.

  Morse Watchmans Logo
 • AssetWatcher je řešení pro úschovu a komplexní správu a RFID identifikaci vložených předmětů například telefonů, tabletů, zbraní a jiných cenností, s USB nabíječkou v každé schránce.

  Morse Watchmans Logo

Klíčové a předmětové hospodářství

Systémy klíčového a předmětového hospodářství zajišťují úschovu, správu a řízení přístupu ke klíčům a předmětům. Systémy mohou sloužit jako jednoduchý přístupový systém. V případě, že nejsou pro vstup osob do objektů využívány pouze klíče, mohou systémy klíčového a předmětového hospodářství rozšiřovat stávající elektronické přístupové systémy a napomáhat tak k vytěsnění bezpečnostní mezery v případě nekontrolovaného přístupu osob ke klíčům a předmětům.

Klíčové a předmětové depozity od společnosti Morse Watchmans, předního světového výrobce, poskytují patentované, modulární a integrovatelné řešení s vyspělými bezpečnostními prvky.

Společnost EBIS, spol. s r.o. je certifikovaným distributorem pro prodej, správu a údržbu klíčových a předmětových depozitů společnosti Morse Watchmans v České republice.


Přínosy klíčových a předmětových depozitů

Dostupnost a evidence klíčůDostupnost a evidence klíčů, předmětů, hesel, kódů a karet v režimu 24/7.

Zvýšení úrovně zabezpečeníZvýšení úrovně zabezpečení, zamezení neoprávněného vstupu a prevence krádeží majetku, dat a cenných předmětů v objektech.

Snížení nákladůSnížení nákladů na výdej a evidenci klíčů, prevence ztráty klíčů.

Změny a úprava přístupuOnline změny a úprava přístupu ke klíčům a předmětům.

Řízení a správa vozového parku.Řízení a správa vozového parku (fleet management).

Rezervace klíčůRezervace klíčů (místností, vozidel) a předmětů na určitou dobu pro vybrané uživatele.

Správa a řízení přístupuErgonomická správa a řízení přístupu ke klíčům a předmětům pomocí dotykového displeje, počítače nebo telefonu.

NotifikaceNotifikace v případě nestandardních nebo definovaných událostí, pohybu předmětů, nevrácení ve stanoveném čase.


Snížení nákladů

 • Prevence ztráty klíčů a nákladů spojených s výměnou klíčů a zámků (zejména v systému generálního klíče).
 • Přenesení nákladů se ztraceným klíčem na odpovědnou osobu.
 • Zamezení neoprávněného přístupu do objektů či prostor (prevence krádeže, poškození majetku).
 • Redukce nákladů na evidenci, vydávání a správu klíčů či předmětů.
 • Při nestandardních situacích zajišťuje dostupné a monitorované vydání hesel a kódů (k serverům), datových nosičů s informacemi (osobní údaje), a tak snížení nákladů spojených s nedostupností prostředků nebo osob.
 • Při nestandardních situacích dostupnost a monitorované vydání předmětů (hard disků, léků, dokladů od vozidel).

Zvýšení zabezpečení

 • Elektronická evidence a kontrola výdeje uložených klíčů a předmětů v režimu 24/7 (generální klíče, přihlašovací údaje administrátorů a hesla, datové nosiče).
 • Zamezí nekontrolovatelnému pohybu klíčů a předmětů.
 • Klíčové hospodářství doplňuje systém elektronické kontroly vstupu (EKV). Obvykle všechny dveře mají zámek a snímače karet jsou instalovány selektivně. EKV se dá často “obejít” klíčem, a tak vzniká bezpečnostní mezera, kterou klíčové hospodářství efektivně redukuje.
 • Podpora naplnění požadavků GDPR a ČSN ISO/IEC 27000, Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb., Zákona o ochraně utajovaných informací 412/2005 Sb.
 • Zamezení zneužití klíčů možným vnitřním útočníkem (pravidlo 2 i 3 osob pro vyzvedávání důležitých klíčů a signalizace při vyjmutí klíče pod nátlakem).

Přehled produktů

KeyWatcher

KeyWatcher

Správa klíčů, karet, předmětů, hesel a kódů.

SmartKeyLocker

SmartKeyLocker

Správa malých předmětů.

KeyBank

KeyBank

Správa klíčů, hesel a kódů.

AssetWatcher

AssetWatcher

Správa předmětů s RFID identifikací.


Klíčový management umožňuje:

 • Bezpečně uložit libovolné množství klíčů a předmětů.
 • Vydat klíč nebo předmět pouze oprávněným uživatelům.
 • Vědět u koho se nachází každý jednotlivý klíč nebo předmět.
 • Najít libovolný klíč nebo předmět v depozitu.
 • Snadno zjistit, kdo klíč nebo předmět vrátil pozdě nebo nevrátil.
 • Rezervaci jednotlivých klíčů a předmětů na určité období.
 • Automatické detailní reporty o pohybu klíčů nebo předmětů.

Oblasti využití:

Průmyslové a výrobní objekty
Administrativní korporátní centra
Dohledová a datová centra
Vládní a vojenská zařízení
Městské a krajské úřady
Zdravotnictví a farmacie
Výzkumné instituce a školy
Multifukční budovy a centra
Prodejci automobilů
Správy vozového parku
Hotely a rekreační resorty
Herny a kasina
Realitní společnosti
Sportovní areály
Obchodní centra
Finanční instituce
Muzea

Více informací o využití najdete zde: Reference a případové studie


Společné vlastnosti klíčových a předmětových depozitů

Bezpečnost

Bezpečnost

Depozity umožňují definovat přístup uživatelů k jednotlivým klíčům s využitím několika způsobů autentizace uživatele a jejich kombinace:

 • uživatelského jména a PIN kódu,
 • identifikační karty různých standardů (MIFARE, DesFire, HID, EM),
 • otisku prstu a dalších technologií.

Při autentizaci lze vyžadovat současně 2 nebo 3 osoby, aby se zabránilo zneužití vnitřním útočníkem.

Depozit detekuje násilné otevření dveří depozitu, neautorizované vyjmutí klíče, otevření schránky a ztrátu napájení a komunikace.


Robustní mechanické provedení

Robustní mechanické provedení

Skříň depozitu je navržena tak, aby odolávala i velmi hrubým pokusům o násilné vniknutí. Mechanické části jsou vyrobeny z velmi kvalitních materiálů a celá konstrukce je navržena tak, aby znesnadnila jakoukoli neoprávněnou manipulaci. Vysoce bezpečný mechanický zámek je odolný proti vyhmatání i bumpingu. Při pokusu o neoprávněný zásah do systému je spuštěn buď akustický alarm, tichý alarm, tísňový alarm nebo jiný nouzový signál. Zvukový alarm je integrován do zařízení KeyWatcher a může být snadno propojen s dalším zabezpečovacím zařízením.

Ergonomické ovládání

Ergonomické ovládání

Depozity se snadno ovládají pomocí kvalitního barevného 7‘‘ dotykového displeje. Přihlášení oprávněného uživatele, otevření skříňky a uvolnění příslušného klíče probíhá díky vizuálním a akustickým signálům intuitivně a rychle. Vzdálený přístup pro administrátory z PC je možný pomocí software TrueTouch s uživatelsky přívětivým a logicky rozvrženým rozhraním.

Software TrueTouch provádí automatickou synchronizaci událostí v připojených depozitech, umožňuje tvorbu profilů pro jednodušší správu uživatelů a jejich oprávnění. V softwaru je možné vytvářet reporty o využívání klíčů, jejich stavu a další uživatelsky volitelné reporty.


Integrace

Integrace

Depozity je možné integrovat s dalšími systémy např. přístupovými, zabezpečovacími, aj. Depozity mají standardní LAN rozhraní, ale také další komunikační porty (USB a RS232) pro přímé připojení k tiskárnám nebo jiným zařízením.

Depozity jsou plně integrovány se systémem EISS (Integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov.)

Data je možné do systému nahrát z jiného systému, a tak využít stávající databáze uživatelů např. v přístupových systémech.


Přístup do depozitu

Přístup do depozitu

Přístup do depozitu lze nastavit dle:

 • přístupových oprávnění uživatele nebo skupin uživatelů,
 • klíče nebo skupin klíčů,
 • času a data, včetně rozvrhů a opakování a rezervačního systému.

Systém umožňuje administrátorovi definovat správce jednotlivých lokalit.


Autonomní režim

Autonomní režim

Depozity jsou napájeny 230 V/50 Hz a jsou vybaveny akumulátorem, který při výpadku energie udrží systém v autonomním provozu po dobu až 48 hodin. Zároveň je systém schopen pracovat s poslední uloženou databází v běžném provozu vydávání a vracení klíčů/předmětů v případě výpadku komunikačních sítí.