EBIS slaví 30 úspěšných let na trhu...
Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EBIS úspěšně implementoval EISS do státní správy

Cílem projektu byla integrace stávajících technologií systému docházky s dotykovými terminály a přístupového systému s RFID. Při realizaci byla zachována veškerá původní technologie, kterou jsme efektivně integrovali. Díky vhodné integraci investor ušetřil nemalé finanční prostředky, které by jinak investoval do výměny celého systému.

Shrnutí implementace:

  • Serverové řešení.
  • Více jak 10 integrovaných docházkových a přístupových terminálů.
  • Více jak 10 vzdálených lokalit po celé České republice.
  • Naplnění legislativních požadavků GDPR.

Integrovaný systém EISS je navržen jako modulární, flexibilní a otevřený systém. Díky těmto vlastnostem se jej podařilo efektivně nasadit dle potřeb zákazníka a zároveň maximalizovat ekonomickou efektivitu investice. Více se o integrovaném systému EISS - přístupovém, kamerovém, docházkovém a návštěvním systému, s integrací klíčového a předmětového hospodářství, systému pro ochranu perimetru s vazbou na požární signalizaci, interkom a další systémy chytrých budov - můžete dozvědět na www.ebis.cz/eiss.


EISS ve státní správě