Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Implementace EISS

EBIS úspěšně implementoval integrovaný zabezpečovací systém EISS!

Úspěšně jsme nasadili systém EISS u nadnárodní korporátní společnosti působící v oblasti energetiky.

Cílem projektu byla integrace stávajících technologií zabezpečovacího a přístupového systému s RFID a biometrickou identifikací a rozšíření stávajícího systému.

Při realizaci byla zachována část původní technologie, kterou jsme efektivně integrovali a doplnili ji novými produkty z portfolia EBIS. Díky vhodné integraci investor ušetřil nemalé finanční prostředky, které by jinak investoval do výměny celého systému zabezpečení a přístupu z důvodu obtížného zajištění zpětné kompatibility.

Integrovaný systém EISS je navržen jako modulární, flexibilní a otevřený systém. Díky těmto vlastnostem se jej podařilo efektivně nasadit dle potřeb zákazníka a zároveň maximalizovat ekonomickou efektivitu investice.

Více se o integrovaném systému EISS - přístupovém, kamerovém, docházkovém a návštěvním systému, s integrací klíčového a předmětového hospodářství, systému pro ochranu perimetru s vazbou na požární signalizaci, interkom a další systémy chytrých budov - můžete dozvědět na www.ebis.cz/eiss.

Implementace EISS