Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

EISS úspěšně nasazen v multi-serverové enterprise architektuře

Provozování rozsáhlých integrovaných systémů zabezpečení s velkým množstvím komplexních funkcionalit s tradiční centrální architekturou je prakticky nemožné. Centrální architektura je realizována jedním komunikačním uzlem – serverem, který obsluhuje zařízení a řídí celý systém. EISS podporuje multi-serverovou nebo také enterprise architekturu, kdy je obsluha a řízení systému distribuováno na více nezávislých serverů.

EBIS úspěšně implementoval EISS v enterprise architektuře s jedním centrálním a čtyřmi regionálními servery, které řídí systém a obsluhují zařízení zabezpečovacích, přístupových, kamerových a jiných systémů. Nová enterprise architektura nahradila původní centrální architekturu s jedním serverem, který nebyl schopen rozsáhlý systém s desetitisíci prvky řídit. Rychlá a úspěšná migrace na novou architekturu umožnila spolehlivý provoz, další rozvoj tohoto systému a také přinesla řadu nových funkcionalit, které EISS nabízí. Tato instalace EISSu v kritické infrastruktuře byla implementována před půl rokem. Není tak pochyb, že EISS se i v této instalaci osvědčil a poskytuje špičkové služby.


EISS úspěšně nasazen v multi-serverové enterprise architektuře