Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Docházkový systém EISS Time

V době automatizace a elektroniky se stále řada institucí spoléhá na ruční zpracovávání docházky svých zaměstnanců. Tento proces může být zdlouhavý a nepřesný, zejména při větším počtu zaměstnanců.

Významnou přidanou hodnotou docházkového modulu EISS Time je fakt, že je součástí integrovaného systému EISS. EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov. Zákazník tak získá možnost integrace s dalšími subsystémy a možnost ekonomicky efektivně řešit zabezpečení, přístup a dohled nad objekty v jedné lokalitě, v regionu s více geograficky oddělenými objekty až po globální enterprise (multiregionální) systém. EISS umožňuje provázané interakce v rámci systému, autonomnost lokalit či různé provozní a pohotovostní režimy.

Obecně poskytuje docházkový systém přehled o pracovní době zaměstnanců a umožňuje přenášení docházkových dat do mzdových systémů. Docházkový modul EISS Time je navržen jako webová aplikace pro snadnou dostupnost odkudkoliv pomocí webového prohlížeče. Zároveň umožňuje získat přehled o přítomnosti zaměstnanců v reálném čase. Uživatelské nastavení docházky záleží na zákazníkovi a jeho potřebách – např. lze nastavit typ pracovní doby, importovat data zaměstnanců z již využívaných personálních databází, hromadné zadávání akcí, různé stupně oprávnění zaměstnanců, způsob a dobu archivace, import do mzdových systémů a další.

Výhody užívání získávají i samotní zaměstnanci zejména pro kontrolu své docházky, odpracovaných hodin, přesčasů, dovolených či služebních cest. V rámci uživatelského komfortu lze používat docházkové terminály pro vnitřní i venkovní prostředí v různých designech. EISS Time a celý systém EISS je navržen dle platné legislativy ČR a v souladu s GDPR. EBIS zajišťuje kompletní dodávku svých docházkových systémů od instalace, zprovoznění až po následnou technickou podporu a servis.

Snímače EISS