Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Integrovaný zabezpečovací systém EISS

EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov.

Pokročilá integrace zabezpečení

EISS je vhodný i pro společnosti s více geograficky oddělenými organizačními jednotkami. EISS umožňuje centrální řízení a správu zabezpečení regionálních jednotek a zároveň nezávislé a autonomní fungování a ovládání jejich zabezpečení. Takovými společnostmi jsou typicky energetické, telekomunikační, dopravní a další subjekty se složitější organizační strukturou.


Enterprise architektura

Enterprise architektura umožňuje EISSu integrovat samostatně pracující regionální systémy s jednou či více lokalitami. EISS umožňuje strukturované ovládání, řízení a správu systémů. Všechna data o uživatelích a přístupových právech jsou shromažďována v centrálním enterprise serveru, ze kterého jsou selektivně přenášena a zapisována do regionálních systémů. Události z regionálních systémů jsou přenášeny do centrálního enterprise serveru, čímž je umožněn přehled o celém systému. EISS zastřešuje komplexní a různorodé požadavky většího množství uživatelů, skupin uživatelů a správců. Enterprise architektura umožňuje systému EISS řídit, ovládat a obsluhovat regionální autonomně pracující systémy i jednotlivá zařízení a dílčí funkční celky.

EISS poskytuje komplexní služby a funkce nad samostatně pracujícími systémy. Konfigurace regionálních systémů může být individuální podle uživatelských potřeb a požadavků.


EISS

Jednotnost vzhledu, ovládání a managementu celého systému je zajišťována moduly EISS. Enterprise architektura systému EISS umožňuje efektivní kompromis mezi individualizací systémové konfigurace a jednotností ovládání a managementu systému.

EISS může být implementován ve třech základních konceptech:

 • jako integrační platforma nad samostatně pracujícími regionálními systémy,
 • jako lokální integrovaný systém řídící podřízený hardware a
 • jako hybridní systém, který kombinuje předchozí dva koncepty.

Víceúrovňová autonomie systému a jeho částí

EISS díky enterprise architektuře umožňuje několika úrovňovou autonomii.

 1. úroveň - autonomní řízení regionálního systému a prezentace událostí z celého regionu nezávisle na centrálním serveru.
 2. úroveň - autonomní řízení a prezentace událostí systému na jednotlivých lokalitách nezávisle na regionálním serveru.
 3. úroveň - autonomní funkce zabezpečovací signalizace a přístupového systému a jejich ovládání v jednotlivých budovách nebo místnostech.
EISS

Multidatabázová synchronizace

Regionální systémy jsou řízené příslušným regionálním serverem. Centrální EISS server provádí synchronizaci databází regionálních systémů přes WAN. Všechna data (řízení vstupu osob, informace o držitelích karet a událostech) jsou mezi regionálním systémem a centrálním EISS serverem synchronizována a tak udržována v aktuálním stavu v rámci celého systému.


Modularita

Systém EISS je modulární. Skládá se z uživatelských modulů a interfejsů pro připojení systémů, subsystémů nebo zařízení. Modularitou je maximalizována jeho technická i ekonomická efektivita.


Otevřenost a integrace

Distribuovaná komunikační struktura umožňuje připojit do systému množství zařízení a tak je EISS vhodným řešením pro systémy velkého rozsahu. Výhodou EISS je integrace subsystémů na co nejnižší úrovni, což nabízí nejužší možnou provázanost.

EISS integruje řadu subsystémů, především:

 • Zabezpečovací signalizaci (PZTS).
 • Přístupové systémy (ACS).
 • Kamerové systém (CCTV).
 • Docházkové systémy a terminály.
 • Návštěvní systém.
 • Evakuační systém.
 • a další.
Integrované systémy Integrované systémy Zabezpečovací signalizace Zabezpečovací signalizace Přístupové systémy Přístupové systémy Požární signalizace Požární signalizace Další systémy Další systémy Perimetrická ochrana Perimetrická ochrana Klíčové a předmětové hospodářství Klíčové a předmětové hospodářství Komunikační systémy Komunikační systémy Docházkové systémy Docházkové systémy Kamerové systémy Kamerové systémy Integrovaný systém

Bezpečnost

EISS využívá standardů zabezpečení přístupu a komunikace. Komunikace mezi centrálním EISS serverem, regionálními systémy a jejich databázemi je šifrována. Při přenosu po WAN sítích je tak zvýšena bezpečnost komunikace.

Klíčové vlastnosti

 • Enterprise architektura.
 • Distribuované multiserverové řešení.
 • Škálovatelnost od lokálního přes regionální
  až po globální systém.
 • Modulární koncept.
 • Otevřenost a možnosti integrace.
 • Flexibilita funkcí a vzhledu.
 • Selektivní operátorská práva.
 • Jednotná správa karet pro všechny regiony.
 • Jednotný reporting ze všech regionů.
 • Bezpečnost.