Bezpečnost je vždy nadbytečná, dokud jí není málo.

Systémy a technologie

Vyvíjíme a dodáváme modulární integrované systémy na míru, které poskytují komplexní zabezpečení a management technologií budov a areálů.

Pro společnosti s více geograficky oddělenými organizačními jednotkami nabízíme Enterprise řešení, které umožňuje centrální řízení a správu zabezpečení regionálních jednotek a zároveň nezávislé a autonomní fungování a ovládání jejich zabezpečení. Takovými společnostmi jsou typicky energetické, telekomunikační, dopravní a další subjekty se složitější organizační strukturou.

Integrované systémy